florinhg
513 poze   4565 vizite

Voiajori Regulament

1
REGULAMENTUL NATIONAL
Pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu
porumbei calatori

Regulamentul national pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu
porumbei cuprinde normele generale de practicare a acestui sport în scopul asigurarii
unei bune organizari a activitatii competitionale si întarirea disciplinei sportive.
Cluburile membre ale U.C.P. din România îsi pot întocmi regulamentele sportive
proprii unde sa prevada norme mult mai restrictive de practicare a sportului
columbofil profesionist dar care sa nu contravina prezentului Regulament National.
În consecinta, regulamentele sportive proprii trebuie sa fie vizate de
vicepresedintele tehnic-sportiv si aprobate de Comitetul National Sportiv al U.C.P.R.
REGULI GENERALE SI SPECIALE
Capitolul I
Mijloace necesare practicarii sportului cu porumbei calatori
Art.1. În dotarea membrului columbofil - crescator de porumbei cu legitimatie
(licenta) si cotizatie la zi - intra urmatoarele:
a) porumbei calatori (voiajori) maturi, yarlingi si pui, în perfecta stare de
sanatate (vaccinati etc.) cu inele matricole (genealogice), cu titluri de proprietate.
b) crescatorie (voliera);
c) inele matricole;
d) distante de concurs omologate;
e) mijloace de cronometrare (ceasuri).
Art.2. În dotarea organizatorilor (definiti la art. 6 din Reguli speciale), intra
urmatoarele:
a) loc de clemare si de îmbarcare porumbei (amenajat specific), de sigilare, de
pornire si de desigilare ceasuri;
b) certificat sanitar-veterinar si fitosanitar (pentru lansarile de peste hotare);
c) cleme de concurs si aparate sau mijloace de clemare;
d) imprimate tipizate;
e) alte materiale necesare practicarii sportului columbofil.
Capitolul II
Tipuri de concursuri si competente de organizare
Art.3. Concursurile cu porumbei calatori se aproba de catre Comitetul National
Sportiv si se organizeaza de catre comisiile tehnic-sportive ale cluburilor membre ale
U.C.P.R.
Art.4. Programul concursurilor sportive columbofile profesioniste se
organizeaza pe toata perioada unui an în functie de conditiile geografice si
climaterice, de zonele din care fac parte cluburile columbofile, membre ale U.C.P.R.
Programul concursurilor se va comunica Comitetului Sportiv National de catre
organizatori pâna cel târziu la 15 martie iar eventualele modificari se vor transmite cu
cel putin 30 zile înainte de prima etapa de concurs.
2
Programul concursurilor se va publica pe site-ul uniunii pâna cel târziu la
15.04. si va contine urmatoarele rubrici:
- numarul total de concursuri;
- data, localitatea de lansare si tara;
- distanta de zbor stabilita obligatoriu prin G.P.S.(cea mai scurta si cea mai
lunga distanta pentru membrii cluburilor participante)
In aceeasi zi NU se pot organiza mai multe concursuri la aceeasi categorie de
catre un organizator.
Art.5. Conform normelor metodologice ale Federatiei Columbofile Internationale
(F.C.I.) si adnotari ale UCPR:
a) Concursurile cu porumbei calatori - clasa sport, se organizeaza pe distante mai
mari de 100 km (loc lansare - loc sosire), cu participarea:
1) - a cel putin 250 porumbei, ce apartin unui numar de cel putin 20
columbofili pentru categoriile de distanta I (100-400 km) - viteza
II (300-600 km) - demifond
2). - a cel putin 150 porumbei apartinând unui numar de cel putin 20
columbofili pentru categoriile III (peste 500 km) - fond si maraton si IV
(general - dar la concursurile de fond si maraton, ale acestei categorii) si a cel
putin 250 porumbei, ce apartin unui numar de minimum 50 columbofili la
categoria Maraton FCI.
b) Pentru concursurile cu porumbei calatori - clasa standard, sunt necesari
minimum 150 porumbei angajati la etape de minimum 100 km distanta si minimum
20 columbofili participanti, cumulând minimum 2500 km femelele si 3000 km
masculii, pe perioada a 2 (doi) ani de zile, dar cu conditia ca în ultimul an sa fi
participat la consursuri clasând 750 km femelele si 900 km masculii (nu are
importanta numarul de concursuri). Norma poate fi efectuata si într-un singur an,
adica în anul columbofil în curs.
Art.6. a) Membrii columbofili ai unui club participa obligatoriu la concursuri cu
clubul de unde fac parte si unde si-au achitat cotizatia de membru columbofil pe anul
in curs. Este interzis ca un crescator sa zboare la concursuri ale categoriei I si II
organizate de alti organizatori sau la alte cluburi. Nerespectarea atrage anularea
rezultatelor crescatorului.
b) Participarea la concursurile categoriei peste 500 km se face la
alegere de catre fiecare columbofil. Orice formatiune este obligata sa primeasca în
concurs columbofil (li) care au solicitat participarea si se încadreaza în norma de km.
Solicitarea sa fie facuta cu cel putin 6 zile (sase) înainte.
c) Fiecare club poate face parte din maxim 2 protocoale cu precizarea
ca daca într-o localitate sunt mai multe cluburi care zboara în aceeasi directie,
obligatoriu acestea vor face parte din acelasi protocol.
Art.7. a) CNS, vizeaza spre neschimbare planurile de zbor ale cluburilor, iar
dupa vizare acestea vor fi afisate pe site-ul uniunii.
b) CNS împreuna cu vicepresedintele tehnic-sportiv al UCPR,
întocmeste anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de
cluburile afiliate la UCPR, lista ce va fi difuzata cluburilor prin circulara de lucru la
începutul anului competitional si afisata pe site-ul uniunii.
3
Capitolul III
Programul concursurilor
Art.8. a) Concursurile sportive columbofile pentru porumbeii maturi si
yearlingi sunt acceptate începând din ultima sâmbata a lunii aprilie si terminîndu-se
în a treia duminica a lunii august iar pentru porumbeii pui perioada acceptata este de
la 15 iulie la a treia duminica a lunii octombrie a fiecarui an.
b) Modul de ordonare si de intercalare a concursurilor, ca si numarul
de concursuri se lasa la latitudinea organizatorilor.
c) Planurile concursurilor (Anexa 14), în trei exemplare, trebuie
obligatoriu, semnate cu numele si prenumele scrise citet, de catre presedintele si
responsabilul tehnic-sportiv a clubului si stampilate corespunzator. Aceste trei
exemplare se vor trimite obligatoriu la CNS pentru vizare pâna la 15 martie. Un
exemplar va ramâne la dosarul clubului arhivat la UCPR iar, doua exemplare vor fi
returnate clubului. Un exemplar al planului de concursuri va insoti dosarul primului
concurs catre omologatorul concursurilor desemnat de CNS, spre luare la cunostinta
si urmarire.
d) UCPR prin CNS, împreuna cu vicepresedintele tehnic–sportiv al
uniunii, va organiza anual un derby de peste 900 km, cu premii. Primii trei porumbei
de la derby vor face parte si din expozitia nationala. Premiile si conditiile de
participare se vor aproba în sedinta Adunarii Generale din luna ianuarie – februarie a
fiecarui an. Derby-ul se va lua în calcul în campionatul national. Îmbarcarea
porumbeilor precum si desigilarea ceasurilor se va face OBLIGATORIU la sediul
uniunii. Uniunea va contribuii la premiile acordate la acest derby.
Capitolul IV
Înscrierea porumbeilor în concurs
Art.9. La concursurile organizate pot participa numai crescatorii care sunt
membri columbofili (cu cotizatia platita la zi), nesuspendati, (posibil si în tandem), cu
toate obligatiile achitate catre club si UCPR, care se regasesc în tabelul cu membri
columbofili ai clubului (un tabel va fi în dosarul clubului arhivat la UCPR si altul la
omologator) vor fi autorizati sa participe la concursurile columbofile.
Tabelul cu membrii columbofili ai clubului se întocmesc în 3 (trei) exemplare si
care se trimit la Uniune cel târziu la 1 aprilie a anului în curs, pentru a fi luati în
evidente si de a li se verifica licentele. De asemenea, toti acesti membrii vor fi trecuti
si/sau verificati daca exista în programul de clasamente.
Art.10. Pentru usurarea muncii de evidentiere a membrilor columbofili ai unui
club afiliat UCPR, fiecare club va transmite la Uniune tabelul cu membrii clubului
conform anexei nr. 13. Aceasta anexa va trebui sa contina în mod obligatoriu
urmatoarele date: numele si prenumele membrilor, adresa, coordonatele GPS, licenta
UCPR si o rubrica de mentiuni în care se va specifica (acolo unde este cazul) daca
membrul este transferat de la un club columbofil sau este membru nou.
Art.11. a) Listele porumbeilor ce urmeaza sa participe la concursuri în sezonul
competitional se întocmesc în 3(trei) exemplare si vor fi semnate de crescator cu
numele si prenumele în clar si licenta de zbor. Aceste liste sunt predate comitetului
sportiv local pâna la data de 15 aprilie. Un exemplar se va afla la club, cel de-al
4
doilea exemplar la U.C.P.R. pentru a fi arhivat în dosarul clubului, iar cel de-al treilea
exemplar va fi transmis omologatorului odata cu dosarul primului concurs.
b) Listele de start cu puii, vor fi trimise la omologator odata cu dosarul
primului concurs de pui.
Angajarea porumbeilor netrecuti pe lista de start se sanctioneaza cu anularea
rezultatelor crescatorului la etapa respectiva.
Art.12. a) Înscrierea porumbeilor pentru concursuri se face pe „Fise colective
cronometrate”-tip UCPR în 2 (doua) exemplare în vederea întocmirii dosarelor de
concurs.
Fisa colectiva de cronometrare semnata de participant trebuie sa contina
numele si adresa exacta a crescatoriei columbofilului, seria ceasului, seria
porumbelului, sexul, seria de pe cleme, data concursului, numele clubului, localitatea
de lansare, corectia de ceas, stampila, semnatura membrilor din comisia de clemare
în dreptul numelui si prenumelui scris clar. Pentru ceasurile electronice în plus pe fise
trebuie sa existe codul cipului si licenta.
Fisele pentru ceasurile mecanice sunt puse la dispozitie de catre club si sunt
autocopiatoare, iar pentru cei care folosesc ceasuri electronice fisele se afla în
memoria ceasurilor si trebuiesc listate imediat dupa îmbarcare.
b) Participantul la concurs (columbofilul) este direct raspunzator de
corectitudinea înscrierii datelor (se refera la datele crescatorului si seriile
porumbeilor) în fisele de cronometrare.
c) La toate categoriile de distanta primii 5 porumbei de pe prima fisa
de cronometrare formeaza echipa columbofilului care va fi delimitata(subliniata) si
vor puncta la toate categoriile, prin însumarea punctelor de penalitate a 2 (doi)
porumbei (cei mai bine clasati din 5).
d) Înscrierea porumbeilor pe fise colective de cronometrare se face
numai cu pasta, citet si fara stersaturi. ATENTIE: Fisele cu stersaturi OBLIGATORIU
se ANULEAZA.
Art.13. Cluburile columbofile au obligatia sa tina o evidenta stricta (pe serii) a
fiselor de cronometrare colectiva folosite de catre fiecare participant la fiecare
concurs.
Art.14. Un porumbel poate participa la concursuri într-un sezon competitional
sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil.
Tandemul columbofil presupune asocierea a doi sau mai multi columbofili,
membrii ai U.C.P.R. si ai caror porumbei se gasesc într-o singura crescatorie (la
aceeasi adresa).
Art.15. Fiecare club ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNDEPLINESTE CONDITIILE DE
ÎMBARCARE îsi va stabili normele proprii de clemare si verificare cât mai severe
pentru asigurarea securitatii si corectitudinii concursurilor si eliminarea fraudelor, în
concordanta cu prevederile prezentului regulament.
Capitolul V
Clemarea si îmbarcarea porumbeilor
Art.16. a) Clemarea porumbeilor iar apoi îmbarcarea lor în mijlocul de
transport se face în centrul sau în centrele (în functie de felul concursului) stabilite
5
conform regulamentului în vigoare si într-o anumita perioada de timp (ce trebuie
respectata de columbofili), detalii ce vor fi aduse anticipat la cunostinta
columbofililor, în sedinte, telefonic sau scris.
b) La toate concursurile organizate, pentru orice categorie pot fi
unul sau mai multe centre de clemare si îmbarcare. Un club nu poate avea decât un
singur centru de îmbarcare.
Întotdeauna, OBLIGATORIU, la un centru de clemare si îmbarcare
trebuie sa participe minimum 20 columbofili (sau tandemuri) si minimum
20 ceasuri de cronometrare pentru toate categoriile. Se accepta într-un
sezon (maturi si pui) o singura încalcare a acestei prevederi dar nu mai
putin de 15 columbofili (sau tandemuri) cu 15 ceasuri si OBLIGATORIU de
semnalat în scris la CNS aceasta încalcare. Rezultatele concursurilor unde
nu sunt respectate aceste conditii, nu pot fi omologate si nu se vor lua în
calcul normelor pentru Campionatul National al UCPR.
c) Îmbarcarea porumbeilor se poate amâna sau devansa fata de
data concursului din motive meteorologice (timp nefavorabil)si alte evenimente
neprevazute fara a împieta planul de zbor.
Art.17. a) O comisie de clemare este formata din minimum 3 (trei) persoane
obligatoriu membri columbofili si în functie de necesitati pot functiona mai multe
comisii de clemare si imbarcare.
b) Clemele de concurs folosite sunt de doua feluri:
1 - din cauciuc inelara, pe ambele fete având stantate câte o serie de cifre ;
2 - clema electromagnetica, proprie fiecarui porumbel si a carei serie
interioara se afla în memoria ceasului (special pentru asemenea fel de clemare).
c) Columbofilul sau delegatul sau care participa la concurs numai va
asista, din apropiere (dar nu va ajuta) la clemarea si îmbarcarea porumbeilor proprii
atât cei cu ceasuri mecanice cât si electronice.
d) Din momentul predarii porumbeilor la comisiile de clemare si
verificare, crescatorul sau delegatul acestuia nu mai au dreptul de a pune mâna pe
proprii porumbei sub sanctiunea anularii rezultatelor la etapa respectiva. Exceptie în
cazul în care acestia fac parte din comisia ce îmbarca porumbeii în mijlocul de
transport.
Art.18. a) Un membru al comisiei preia câte un porumbel din cosul în care au
fost adusi, verifica starea de sanatate si unde sunt probleme sesizeaza conducerea
clubului si seria inelului matricol, îl comunica pentru a fi trecut în fisa de
cronometrare; alt membru al comisiei de clemare preia o clema de concurs si
comunica ambele serii pentru a fi trecut în fisa de cronometrare în dreptul
porumbelului identificat; al treilea membru aplica clema respectiva pe piciorul
porumbelului si îl depune într-un alt cos special pentru îmbarcare sau îl va introduce
direct într-o boxa a mijlocului auto de transport porumbei. Se procedeaza astfel pâna
la terminarea si completarea întregii fise de cronometrare a columbofilului respectiv,
urmând apoi alti columbofili cu porumbeii lor. La fel se procedeaza si la cei cu ceasuri
electronice, unde este obligatorie verificarea inelului matricol si înscrisul din ceas, la
introducerea în antena a piciorului cu cip.
b) La cei cu ceasuri electronice îmbarcarea porumbeilor se face
începând cu concursul nr. 1 (sau de la prima pozitie). Când sunt mai multe
concursuri în acelasi weekend se respecta ordinea cronologica a îmbarcarilor.
Listarea fisei de concurs se face obligatoriu dupa fiecare îmbarcare si va fi semnata
6
de comisia de îmbarcare dupa care este predata crescatorului pentru a-si completa
datele de identificare. Completarea datelor se va face în prezenta comisiei de
îmbarcare.
Art.19. a) Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe baza
de sexe, în toate boxele, astfel încât sa nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor
columbofili.
b) Numarul de porumbei îmbarcati în boxe pe unitatea de suprafata
(1 metru patrat) este de maximum :
1. - 50, la concursurile cu distante cuprinse între 100-300 km ;
2. - 50, la concursurile cu distante cuprinse între 300-500 km ;
3. - 35, la concursurile cu distante cuprinse între 500-750 km ;
4. - 25, la concursurile cu distante cuprinse peste 750 km ;
Aceste norme sunt recomandate de catre conducerea uniunii si sunt la
aprecierea organizatorului cu acordul cluburilor participante.
Art.20. - Daca în timpul clemarii sau îmbarcarii se elibereaza involuntar unul
sau mai multi porumbei si acestia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare,
porumbeii vor fi prezentati organizatorilor în aceeasi zi.
Daca acesti porumbei apartin unor cluburi din alte localitati ei vor fi
declarati pâna în prima zi a concursurilor, înainte de ora lansarii.
Pentru a stabili mai usor cui apartin porumbeii eliberati involuntar, la
centrele de îmbarcare cu mai multe cluburi participante, îmbarcarea se va face pe
cluburi cu respectarea stricta a tuturor prevederilor R.N.S.
Daca un club întârzie cu prezentarea porumbeilor la îmbarcare peste
ora stabilita, organizatorii au latitudinea sa hotarasca neparticiparea la concursul
respectiv a celor în cauza pentru a nu se prejudicia lansarea porumbeilor conform
programului.
Se interzice îmbarcarea porumbeilor neinelati, cu inele taiate, largite,
lipite, falsificate sau neomologate, cât si a porumbeilor neclemati sau bolnavi.
Nerespectarea acestei prevederi, atrage anularea rezultatelor columbofilului la
concursul respectiv.
Toti porumbeii îmbarcati trebuiesc clemati si trecuti pe fisele de
îmbarcare. Cluburile care nu doresc sa participe la concursul respectiv, nu vor da
dosarul clasificatorului pentru efectuarea de clasamente la astfel de concursuri, iar
etapele la care nu doresc efectuarea de clasamente se vor nominaliza de la începutul
campionatului, înaintea primei etape. În acest sens cluburile care doresc acest lucru
vor depune la CNS o adresa odata cu planurile de zbor.
Art.21. Dupa terminarea operatiunilor de clemare si îmbarcare a porumbeilor
comisia tehnic-sportiva a organizatorului concursului (împreuna cu delegati ai
cluburilor participante, când este cazul) vor întocmi Dosarul care va însoti mijlocul de
transport porumbei la locul de lansare.
Dosarul va contine:
- un exemplar al fiselor de cronometrare, asezate în ordinea cluburilor
participante, stampilate si semnate;
- diagrama mijlocului auto de transport porumbei (Anexa nr 2), semnata si
stampilata;
7
- procesul verbal de lansare tip UCPR (Anexa nr.1) care se va completa la
majoritatea rubricilor, inclusiv evidenta pe cluburi a porumbeilor angajati, semnata si
stampilata corespunzator de organizator.
La concursurile din strainatate din dosar mai face parte Certificatul sanitarveterinar.
Capitolul VI
Reglarea, sigilarea si pornirea ceasurilor de cronometrare
Art.22. Pentru a preveni orice trucaj la un ceas cluburile sunt obligate sa
precizeze columbofililor care detin ceasuri si doresc sa se foloseasca de ele, sa le
prezinte la club înainte de 1 aprilie a fiecarui an pentru a suporta aici o minutioasa
verificare si de a asigura functionarea lor corecta. Dupa verificarea tuturor ceasurilor,
responsabilii tehnici ai cluburilor vor întocmi centralizatoare cu numele proprietarilor
ceasurilor, seriile acestora, corectia de ceas orara gasita cu ocazia verificarii fiecarui
aparat si respectiv adresele proprietarilor. Responsabilii tehnici sunt obligati sa
verifice exact cadranele numerotate si daca imprimarea cadranelor nu este defecta.
Ei vor trebui sa releveze toate constatarile fara nici o exceptie, atât pe cadranul
orelor, pe cel al minutelor si al secundelor.
Art.23. În momentul ridicarii ceasului columbofilul trebuie sa se asigure de
buna functionare a acestuia.
Art.24. a) Columbofilii care detin ceasuri de cronometrare conform modelelor
aprobate de CNS trebuie sa fie în perfecta stare de functionare, cu banda de hârtie,
tusiere de calitate si tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile fara
capac la disc sau fara clapeta la fiecare cuseta).
b) Orice ceas Herman se va putea folosi numai cu carcasa de plastic
de protectie prevazuta de fabricant sub capac si o saiba de la tusiera, de siguranta;
c) La ceasurile cu banda de hârtie dubla, banda valabila pentru
concurs este banda de pe tamburul interior.
d) Orice ceas de cronometrare trebuie sa aiba trecut, pe o eticheta, la
exterior, numele si prenumele proprietarului.
e) Abaterea acceptata de la ora exacta, în plus sau minus,
este de 6 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului
(mecanic) si de 30 secunde la ceasurile electronice.
Art.25. a) Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la
centrul si în perioada de clemare si îmbarcare a porumbeilor.
b) Comisia de sigilare este formata tot din minimum trei persoane, în
comisie pot fi inclusi si delegati ai altor cluburi participante.
c) Pe banda de cronometrare, la începutul ei OBLIGATORIU se
consemneaza:
1. concursul si data lansarii;
2. numele si prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme
în ceas.
3. seria ceasului. Daca un ceas nu imprima seria pe banda, aceasta va fi
trecuta la cererea columbofilului, de catre comisia de sigilare a ceasurilor (cu pasta,
citet).
8
4. comisia de sigilare formata din trei persoane cu nume, prenume si
semnatura proprie;
5. o stampila.
d) Pornirea ceasurilor pentru fiecare concurs se efectueaza la o ora
întreaga, numai în ziua dinaintea lansarii porumbeilor cel mai târziu la ora 20,00.
Fixarea indicatorului zilei se face pe ziua a VII-a în asa fel ca la ora zero din ziua
concursului, indicatorul sa se suprapuna peste diviziunea care reprezinta pe banda
începutul zilei I a concursului. Pentru ceasurile „Junior”, la fixarea orei de pornire se
urmareste ca aceasta sa corespunda zilei a VII-a. La toate tipurile de ceasuri, cu
exceptia ceasurilor „Junior”, dupa pornirea ceasurilor se va manevra banda
înregistratoare, astfel, încât sa se poata citi marcajul initial.
e) Fixarea orei se face la o ora întreaga, cel mai târziu la ora 20,00.
Depasirea orei 20,00 atrage dupa sine anularea concursului respectiv. Orarul trebuie
sa fie fixat pe ora stabilita iar minutarul trebuie sa fie la zero (0).
Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor, aceeasi pentru toti
columbofilii unui centru de îmbarcare.
Ceasul se sigileaza de catre comisia de sigilare astfel încât inelul format din
ata sau sârma subtire sa nu fie prea larg (sa permita întredeschiderea capacului), cu
plomba stantata.
f) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenti doar la desigilarea si
controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinsi în procesele verbale respective,
dar nu mai târziu de anuntarea si marcarea controlului final la ceasurile mecanice.
În situatia în care un ceas (mecanic sau electronic) nu este prezent la ora
stabilita pentru desigilare, OBLIGATORIU se va anula.
g) Posesorii ceasurilor electronice înainte de prima îmbarcare pentru
concurs vor veni cu porumbeii cipati, iar înainte de îmbarcare vor scoate un listing cu
seriile porumbeilor si a cipurilor electronice cuplate. Acest listing obligatoriu va fi scos
dupa orice modificare facuta în ceasul electronic cât si atunci când o cere conducerea
clubului pentru control. Orice neconcordanta duce la anularea concursului.
h) Fisa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere
“control ceas atomic” (care nu arata ora ceasului atomic citita) va fi ANULATA.
i) Este interzis sa se faca modificari pe fisa de îmbarcare, aceasta
ducând la anularea concursului. Cluburile care au concurenti cu sisteme electronice,
vor desemna comisii care vor raspunde de corectitudinea îmbarcarilor.
Art.26. a)Dupa marcajul de pornire a ceasurilor se va întocmi un proces
verbal (Anexa nr. 3) în care se vor mentiona seriile ceasurilor, proprietarii lor, ora
exacta a pornirii, eventualele abateri de la ora exacta. Numai dupa aceasta se vor
înapoia ceasurile proprietarilor. Este obligatoriu sa se mentioneze seria ceasului, sa
se semneze si sa se stampileze banda de concurs la ambele capete de comisiile de
sigilare si desigilare a ceasurilor. Semnaturile vor fi însotite de numele si prenumele
fiecarui membru din comisie.
b) În situatii concrete când se amâna lansarea, organizatorul are
obligatia de a face un raport motivat. Procesul verbal de sigilare ceasuri ramane
valabil iar organizatorul are obligatia de a informa comisiile de desigilare si
clasificatorul de aceasta situatie pentru a lua masurile necesare pentru a nu se crea
confuzii. Raportul organizatorului se va regasi si în dosarul ce va ajunge la
omologator, pentru a nu fi anulate rezultatele concursului.
9
Art.27. a) La pornirea ceasurilor, controlul final cât si la lansarea porumbeilor
este nevoie de o sursa exacta ce indica ora (momentul) activitatii respective. În acest
sens organizatorul trebuie sa foloseasca un ceas de mare precizie: un aparat radio (al
saselea bip sonor marcheaza ora exacta), un telefon mobil cu solicitarea anterioara a
orei exacte la Romtelecom (Robot), sau ceasul atomic al sistemelor electronice.
b) Dupa terminarea operatiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a
masinii cu porumbei si a ceasurilor, atât stampila clubului organizator, clestele de
sigilat cât si cheia de autorizare si evaluare a ceasurilor electronice se vor depune în
spatii închise, pe care se va aplica prin lipire o banda semnata de presedinte sau
responsabilul tehnic-sportiv (sigiliu). Acestea se vor elibera la sfârsitul concursului
sau în cazul avizarilor de lansari de porumbei de pe teritoriul judetului. Delegatiiobservatori
pot folosi stampile ale cluburilor.
c) Daca în timpul efectuarii marcajului initial, un ceas nu porneste,
banda se anuleaza.
Capitolul VII
Transportul porumbeilor la locurile de lansare
Art.28. Transportul porumbeilor clemati se face numai cu mijloace
specializate de transport obligatoriu sigilate dupa îmbarcare, iar în diagrama masinii
se va specifica numarul de porumbei pe boxe. OBLIGATORIU mijloacele de transport
la toate concursurile trebuie sa aibe montate GPS pentru localizare cu posibilitatea
urmaririi prin internet a pozitiei masinii la orice ora.
Art.29. a) Boxele trebuie sa fie prevazute cu sisteme de adapare si alimentare
din exterior sau interior si sa aiba o înaltime interioara de cel putin 22,5 cm. Boxele
trebuie sa fie numerotate vizibil. În functie de tipul constructiv al mijlocului de
transport mai sunt necesare : o scara mobila de acces, bidoane si jgheaburi pentru
apa, saci cu mâncare, matura si faras, etc.
b) Porumbeii trebuie sa fie asigurati cu hrana si apa pentru ca în
cazurile în care lansarea nu se poate efectua la data stabilita, din motive obiective
(defectiune a masinii, vreme total nefavorabila, etc.) sa se poata amâna lansarea. În
aceasta situatie, delegatul-lansator este obligat sa informeze telefonic conducerea
clubului organizator iar aceasta, sa aduca situatia de fapt la cunostinta columbofililor
participanti. Este INTERZIS cu desavarsire ca delegatul-lansator sa ia decizia de
lansare fara acordul conducerii organizatorului.
Art.30. Dupa terminarea îmbarcarii porumbeilor, fiecare boxa sau seturi de
boxe se sigileaza de catre organizator. În acest moment delegatul-lansator preia de
la organizatori Dosarul ce contine:
1. un exemplar al procesului verbal de lansare;
2. un exemplar al diagramei masinii;
3. un exemplar al tuturor fiselor de cronometrare colectiva a porumbeilor
îmbarcati;
4. numele, prenumele, adresa, nr. de telefon a delegatului-observator din
localitatea de lansare a porumbeilor;
5. pentru concursurile din strainatate certificatul sanitar-veterinar.
Pentru reusita concursurilor se impune o vizita de documentare a
organizatorului, la punctul de frontiera ce urmeaza a fi tranzitat sau la un centru
vamal teritorial.
10
Art.31. – Delegatul-lansator trebuie sa acorde toate îngrijirile porumbeilor
care-i sunt încredintati atât pe drum cât si la sosirea la locul de lansare (hrana, apa,
parcare la umbra, în liniste si aer liber, etc.). Lansatorii vor detine un ceas de precizie
reglat la ora oficiala, telefon mobil cu Roamingul activat, aparat foto sau camera
video.
Pentru zborurile de peste hotare, în mod orientativ (pentru verificare) se vor
lua coordonatele cu GPS-ul din punctul de lansare. Clasamentele se vor întocmi
folosind coordonatele din centrul localitatii de lansare.
Capitolul VIII
Lansarea porumbeilor
Art.32. Prezenta delegatului-observator este obligatorie la locul stabilit pentru
întâlnire si apoi la locul de lansare. Delegatul-observator verifica integritatea boxelor,
a sigiliilor, daca toti porumbeii poseda inele si cleme de concurs si daca numarul de
porumbei din mai multe boxe corespunde numarului trecut pe diagrama. Verificarea
se face în mod operativ fara a împieta asupra orei programate pentru lansare.
Apoi se rup sigiliile, se scot lacatele sau suruburile de închidere a usilor si la
semnalul delegatului-lansator, privind la ceas, se elibereaza toti porumbeii. Ruperea
sigiliilor si eliberarea porumbeilor în punctele de lansare se va face numai dupa ce
delegatul clubului de pe teritoriului caruia se efectueaza lansarea, împreuna cu
lansatorul principal verifica integritatea sigiliilor.
OBLIGATORIU toate aceste operatii privind verificarea si lansarea porumbeilor
vor fi filmate sau fotografiate. În termen de 10 zile aceste filme sau fotografii vor fi
transmise la secretariatul Uniunii unde se vor stoca si arhiva pe un suport optic si vor
fi folosite ca probe în caz de contestatii.
Numai dupa acest moment delegatul-observator completeaza rubricile
procesului verbal de lansare, neuitând ziua si ora lansarii (la concursurile din
strainatate ORA ROMÂNIEI) îsi scrie numele si prenumele, adresa completa si
numarul de telefon, aplica stampila si semneaza. Aplica stampila si semneaza si pe
diagrama masinii. Urmeaza aplicarea stampilei (fara semnatura) pe fiecare din fisele
de cronometrare colectiva prezente în dosar în cazul depistarii unor nereguli se vor
consemna în procesul verbal de lansare.
Art.33. a) În caz de forta majora (timp total nefavorabil, masina defecta etc.)
se poate efectua lansarea din alta localitate cu aprobarea organizatorului, a CNS
(anuntat telefonic si apoi în scris) si bineînteles a conducerii clubului columbofil care
va desemna un delegat observator, al noii localitati, pentru avizarea lansarii. Noua
localitate va fi consemnata în procesul verbal de lansare.
b) În cazul în care delegatul-observator nu soseste la lansare din
diverse motive ce nu tin de culpa organizatorului concursului, confirmarea lansarii va
fi data telefonic de Presedintele CNS sau daca acesta nu poate fi contactat, de un
membru al CNS care va informa imediat în scris UCPR despre aceasta lansare. Se va
face dovada lansarii din acea localitate cu ajutorul GPS-ului. Se accepta într-un sezon
maxim un caz de acest tip.
11
Capitolul IX
Constatarea porumbeilor
Art.34. Constatarea porumbeilor se face numai la crescatoriile columbofililor.
Art.35. a) Porumbeii clemati cu cleme din cauciuc vor fi constatati în ceasuri
mecanice, în ordinea sosirii în crescatorie. Unei cleme de concurs din cuseta de pe
circumferinta discului îi corespunde un marcaj complet de pe banda de hârtie.
Fiecare porumbel participant la concurs trebuie sa fie constatat separat.
Daca posesorul unui ceas mecanic fara clapeta sau capac la disc introduce
clema fara un tub închis sau va introduce mai multe inele (cleme) în aceeasi gaura,
ceasul va fi anulat.
b) Porumbeii clemati cu cleme magnetice vor fi înregistrati electronic,
prin trapa (antena) de la intrare în voliera, în memoria ceasului;
c) Columbofilii care nu poseda ceas constatator, printr-o întelegere
anterioara, introduc cleme de concurs în ceasurile columbofililor cu care sau înteles.
Constatarile facute în alte ceasuri decât cele trecute în procesul verbal de sigilare, vor
fi anulate.
d) Daca ceasul de cronometrare prezinta defectiuni sau se opreste si
are deja introduse cleme de concurs, se poate rupe sigiliul si deschide, iar clemele se
pot introduce, pe rând, în alt ceas cu obligatia ca banda ceasului defect si ceasul
constatator sa fie aduse de columbofilul primitor sau proprietar la comisia de
desigilare, anuntând acest lucru; banda respectiva se ataseaza fisei de cronometrare
proprii (în caz contrar se anuleaza rezultatele etapei respective la columbofilii în
cauza).
Art.36. Ceasurile cu marcaje intermediare care s-au oprit, vor fi luate în
considerare, daca au fost prezentate comisiei de desigilare la ora stabilita de
organizatori si s-a efectuat obligatoriu marcaj de control intermediar cu introducerea
biletului cu inscriptia „Controlul intermediar”. Aceste bilete vor fi introduse în toate
ceasurile participante. Aceste bilete sunt semnate si stampilate de organizatori.
Comisia întocmeste un tabel în care specifica membrii care au participat la
controlul intermediar.
Art.37. În concursurile peste 500 km se poate efectua zilnic un marcaj de
control, intermediar, pe cluburi, cu proces verbal (Anexa nr. 8).
La concursurile nationale (peste 700 km) porumbeii sositi în prima zi de
concurs (pâna la ora 2200) vor fi anuntati organizatorilor telefonic (Anexa nr. 7).
Anuntarea sosirii porumbeilor, se va face în maxim o ora, fata de momentul
marcarii acestora în ceasurile de cronometrare. Cluburile îsi rezerva dreptul de a
controla sosirile anuntate de columbofili.
Crescatorii care au mai multi porumbei sositi în prima zi de concurs îi vor
anunta, numai pe primii doi marcati. Neanuntarea telefonica a primilor doi porumbei
sositi sau anuntarea tardiva (peste o ora de la sosire) conduce la anularea
rezultatelor primilor doi porumbei ai columbofilului la acel concurs. Se vor anunta
numai porumbeii sositi în prima zi de concurs.
Art.38. În timpul desfasurarii concursurilor orice participant este obligat sa
admita verificarea constatarii porumbeilor sositi la crescatorie de catre delegatul sau
delegatii împuterniciti pentru verificare de catre conducerea uniunii, clubul
12
organizator, cluburilor participante, sau de catre conducerea clubului din care face
parte crescatorul.
Pentru aceasta delegatii vor prezenta ordinul de deplasare (delegatie). Dupa
verificare acestia vor întocmi un raport minutios despre cele constatate.
Refuzul primirii delegatului/delegatilor pentru verificarea constatarii
porumbeilor sositi conduce la anularea rezultatelor crescatorului si a porumbeilor pe
anul competitional în curs.
Art.39. Constatarile sunt efectuate la secunda. Daca constatarea normala a
unui porumbel nu lasa nici o imprimare pe banda (cadran) acest porumbel va fi
clasat cu o secunda înaintea constatarii urmatoare (care se vede).
Art. 40. a) Durata maxima a unui concurs este urmatoarea:
- una zi - pentru distanta de 100 km – 300 km;
- doua zile - inclusiv ziua lansarii pentru distante la 301 km – 600 km;
- trei zile - inclusiv ziua lansarii pentru distante de 601 km – 750 km;
- patru zile - inclusiv ziua lansarii pentru distante mai mari de 750 km.
Durata maxima de concurs peste 500 km se prelungeste cu o zi atunci când
nu se strâng 20% din numarul porumbeilor lansati.
În cazul în care, în cadrul aceluiasi concurs, sunt columbofili care se
încadreaza în doua intervale diferite, durata maxima de concurs admisa va fi aceea
cu distanta mai mare valabila pentru toti participantii.
b) Perioada unei zile de zbor este de la ora 05.00 la ora 22.00.
Durata primei zile este de la ora lansarii pâna la ora 22.00.
Orele de deschidere si închidere a zilei de zbor sunt:
- ora rasaritului soarelui - 05 h.00’00”
- ora apusului soarelui - 22 h.00’00” (pentru toate concursurile).
Pentru ziua lansarii (prima zi a concursului) durata maxima de zbor este
diferenta între apusul soarelui (ora 2200) si ora la lansare.
c) Porumbeii constatati dupa ora 2200 se vor consemna ca fiind sositi
a doua zi la ora 0500, iar ca durata se va lua în calcul durata maxima de zbor a primei
zile adica diferenta dintre apusul soarelui (ora 2200) si ora de lansare.
Art.41. Distantele de concurs omologate de C.N.S. al U.C.P.R. reprezinta
lungimile (în metri) de la localitatile de lansare a porumbeilor, la crescatoria fiecarui
columbofil participant la concurs, calculata automat prin program. Coordonatele
fiecarui crescator vor fi luate în mod obligatoriu prin sistemul G.P.S.
Rezultatele cluburilor care primesc în concurs columbofili care nu sunt în
posesia coordonatelor (masurate prin G.P.S.) sunt anulate pentru tot sezonul.
Aceasta prevedere este valabila si pentru columbofilii care constata porumbeii într-un
alt ceas decât cel pus la dispozitie de club sau în ceasul unui alt columbofil netrecut
în procesul verbal.
Capitolul X
Desigilarea ceasurilor
Art.42. a) Dupa perioada de timp alocata desfasurarii concursului sau mai
devreme (data stabilita de organizatori), columbofilul având în posesie ceasul
constatator mecanic sau electronic unde a introdus clemele de concurs sau a
înregistrat sosirile, se va deplasa la ora stabilita, la centrul desemnat de organizator
13
pentru desigilare. Si ceilalti columbofili cu ceasuri defecte, oprite, fara cleme etc.,
trebuie sa fie prezenti. La concursurile categoriei I se pot desigila ceasurile si în
prima zi de concurs.
b) Locul de desigilare trebuie sa fie acelasi cu locul de îmbarcare cu
respectarea obligatorie a prezentei unui numar de 20 columbofili si 20 ceasuri la
toate concursurile. Organizatorul poate lua si alte masuri de siguranta.
c) Detinatorul unui ceas (mecanic sau electronic) trebuie sa se asigure
în orice moment daca ceasul sau este în stare buna.
d) Daca, din diverse motive un columbofil nu se prezinta cu ceasul la
ora controlului final, ceasul respectiv sigilat va fi adus obligatoriu la locul si data
clemarii porumbeilor în concursul urmator când îl va prezenta comisiei tehnic-sportive
spre verificare. Dupa ultimul concurs ceasul si banda vor fi aduse la prima întâlnire la
club. Banda ceasului va fi atasata fisei de cronometrare corespunzatoare (a
concursului anterior). În caz contrar se anuleaza rezultatele anului respectiv la
columbofilul in cauza.
Art.43. Comisia tehnic-sportiva a clubului va verifica, pe rând, fiecare ceas,
integritatea lui, prezenta sigiliului. Exceptie fac ceasurile electronice. Fiecare ceas
verificat este consemnat în procesul verbal de desigilare (anexa nr. 3). Toate aceste
operatii se fac înainte de ora stabilita pentru controlul final.
Art.44. a) Presedintele sau responsabilul tehnic, iar în lipsa acestora o
persoana desemnata va anunta cu voce tare ora exacta (a controlului final) dupa cu
ceas de mare precizie (sau ceas atomic) moment în care fiecare columbofil
manevreaza mecanismul ceasului-cheie, pârghie, marcând astfel controlul final.
b) Dupa marcaje, fiecare columbofil primeste fisa de cronometrare
colectiva a porumbeilor proprii si asteapta, în continuare desigilarea ceasului.
Art.45. Urmeaza desigilarea propriu-zisa care se face public de catre comisiile
tehnic-sportive întocmite în acest sens. Comisia este formata din minimum trei
persoane. La masa de lucru columbofilul prezinta ceasul sigilat si fisa de
cronometrare colectiva. El va sta aproape, supraveghind în liniste, operatiile de
scoatere a clemelor din ceas si consemnarea acestora în fisa de cronometrare. Un
membru al comisiei rupe sigiliul ceasului, îl deschide si în functie de modelul ceasului,
extrage cu atentie mai întâi discul cu cleme iar apoi banda de hârtie imprimata.
Daca se rupe banda în timpul manipularii ei de catre comisia de desigilare, se
va face un proces-verbal în acest sens iar banda va fi luata in considerare.
Are loc acum o prima verificare a benzii de ceas facuta de al doilea membru al
comisiei care va urmari:
- însemnarile si stampilele de la începul benzii;
- consemnarea numelui si prenumelui columbofilului sau a columbofililor care
au marcat în ceasul respectiv;
- perforarea de control initial care trebuie sa fie înainte de marcajul de control
initial;
- marcajele sa fie vizibile - zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprima
acest lucru);
- marcajul de control final;
- perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unica, obligatoriu dupa
bataia de final.
14
Apoi va citi cu atentie primul control final - abaterea de la ora exacta, în plus
sau în minus trebuie sa fie mai mica de 6 minute în 24 ore de functionare a ceasului.
Aceasta regula se aplica obligatoriu si la marcajul de control intermediar atunci când
e cazul.
În timpul al doilea se va face o verificare simultana, încrucisata a marcajelor
de pe banda, numarul si ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate în cusete pe
circumferinta discului (mobilizat din ceas sau ramas în ceas pe o latura a acestuiadupa
modelul ceasului). Ceasurile fara capac la disc sau fara clapete la cusete,
prevazute de fabricant, trebuie sa contina clemele de cauciuc în micile tuburi cu
deschiderea în jos. Unei cleme trebuie sa-i corespunda obligatoriu o marcare pe
banda. A se regla ceasurile Junior în acest sens.
În al treilea timp lucreaza toti membri comisiei, astfel:
1. Primul extrage, numai în ordine (de la prima clema la ultima) si citeste seriile
clemei;
2. Al doilea noteaza, scrie pe banda, dar în afara cadranelor sau datei imprimate,
în ordinea marcarilor pe banda ziua, ora, minutul si secunda marcarii porumbelului,
seriile (mare si mica) a clemei corespunzatoare si prin dictare sau citire de pe fisa,
trece si seria inelului matricol al porumbelului sosit (nu va mai scrie coordonatele
sosirii la ceasurile care fac deja acest lucru - exemplu: Junior sau Benzing Paloma);
daca în ceas au marcat mai multi columbofili se va consemna numele si prenumele
proprietarului porumbelului;
3. Un al treilea membru noteaza pe fisa de cronometrare în dreptul porumbelului:
ziua, ora, minutul si secunda sosirii.
Se procedeaza astfel pentru toate clemele introduse în ceas sau daca
organizatorii, de comun acord cu columbofilii si clasificatorul, au decis sistarea
extragerii clemelor dupa o anumita ora (au sosit cca. 25-30% din porumbei) se
respecta aceasta hotarâre. Marcajele care nu au clema corespondenta se anuleaza,
se bareaza - scriind "Anulat' si numele, prenumele si semnatura membrului comisiei.
De asemenea, la sfârsitul benzii se va scrie ora controlului final, care, va fi
trecuta si pe fisa colectiva de cronometrare (stanga sus) si corectia totala de timp în
secunde cu semnul + (plus) sau - (minus). Apoi se trece obligatoriu de catre fiecare
membru al comisiei de desigilare numele, prenumele si semnatura proprie. De
asemenea, membrii comisiei de desigilare vor semna si în partea de jos a fisei de
cronometrare, în locul rezervat acestui lucru. În final banda de ceas pliata gen
"armonica" se prinde cu o agrafa de fisa de cronometrare colectiva proprie si se
înainteaza comisiei tehnic-sportive care va aplica stampila sau stampilele, în afara
marcarilor de crontrol final.
Comisia de desigilare, obligatoriu, va bara, anula rândul porumbeilor
nemarcati, neconstatai, nesositi la ceas.
Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare dar
listarea sosirii porumbeilor trebuie facuta concomitent cu desigilarea ceasurilor
mecanice, dar un mai devreme de controlul final. Ceasurile desigilate înaintea
controlului final vor fi anulate.
Art.46. Operatiile de desigilare a unui ceas facute de 1-2 persoane sunt
nelegale. În cazul în care se constata astfel de situatii se vor anula rezultatele celor
din comisie si a crescatorului al carui ceas este desigilat astfel.
Clemele de concurs vor fi extrase din tambur în ordine si este cu desavârsire
interzis sa fie extrasa o noua clema înainte de terminarea tuturor operatiunilor pentru
clema anterioara.
15
Art.47. Dupa terminarea desigilarii tuturor ceasurilor si listarii sosirilor din
ceasurile electronice, benzile si fisele acestora ca si benzile ceasurilor anulate cu
fisele corespunzatoare si celelalte fise fara nici o adnotare precum si listingurile de
sosire în ceasurile electronice se vor transmite clasificatorului pentru întocmirea
clasamentelor porumbeilor si a columbofililor.
Art.48. O banda de cronometrare trebuie sa contina urmatoarele elemente:
? numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei de sigilare si desigilare a
ceasurilor, însotite de stampila cluburilor aplicate în afara marcarilor de control
initial si control final;
? perforarile de închidere si deschiderea ceasurilor aflate înainte si respectiv dupa
marcarile de control initial si final;
? numarul si anul de fabricatie al inelului de concurs (clema) al porumbelului
clasificat, înscris cu pasta în dreptul fiecarei marcari pe banda (în nici un caz pe
marcaj);
? numarul si anul de fabricatie al inelului matricol;
? ziua, ora, minutul si secunda corespunzatoare fiecarei marcari (aceste date nu
se mai înscriu pe benzile constatatoare care efectueaza marcarile direct cu cifre
cum este cazul ceasurilor „Junior”);
? corectia de timp în secunde cu semnul + sau -;
? ziua, ora, minutul si secunda marcarilor de control initial si de control final.
Art.49. Comisia sportiva a cluburilor descalifica un concurent (columbofil) din
urmatoarele cauze:
- columbofilul nu s-a prezentat cu ceasul constatator la ora stabilita pentru
efectuarea marcarii de controlul final si desigilarii, chiar daca are marcaj de
control intermediar.
- fisa de cronometrare nu a fost completata corespunzator, contine modificari,
stersaturi si nu au fost barate locurile goale;
- marcarea de control initial si final nu s-a facut la ora, minutul, secunda stabilite
tinându-se cont de procesul verbal;
- banda de cronometrare nu contine marca de control final;
- nu este trecut seria ceasului;
- banda nu este stampilata la capete si nu contine numele, prenumele si
semnatura comisiei tehnice sportive de sigilare si de desigilare a ceasului;
- în banda de cronometrare se constata mai mult de doua perforari;
- perforarile nu sunt înainte de marcajul de control initial si dupa marcajul de
control final. Se considera marcaj de control final prima pontare pe banda la ora
stabilita, a doua pontare e de siguranta si nu se ia în discutie daca a fost
perforata.
- ceasul de cronometrare a stat înainte de a se bate controlul final sau înainte de
marcajele de control intermediar.
- la închiderea si deschiderea ceasurilor nu se perforeaza banda.
- daca se descopera orice încercari de eludare ale prezentului regulament.
16
Capitolul XI
Corectiile de timp a ceasurilor
Art.50. Corectiile de timp pentru avansuri sau ramânerea în urma ale ceasului
de ora oficiala se calculeaza astfel:
- se stabilesc diferentele de timp (secunde) între ora oficiala si controlul final
marcat de fiecare ceas cronometru. Aceste diferente reprezinta corectia totala (Ct.)
pentru fiecare cronometru;
- se calculeaza corectia pentru o ora (Co) de functionare de la pornirea
ceasurilor cronometrice împartind corectia totala (Ct) la numarul întreg de ore (N)
dintre controlul final si cel initial.
Co = -
n
Ct
- se calculeaza corectia initiala (Ci) corespunzatoare fiecarui cronometru pâna
la ora marcarii primului porumbel sosit în concurs. Ci = Ca x Np, în care Np 1 este
numarul întreg de ore la care pornirea ceasurilor la ora înregistrarii primului porumbel
în concurs;
- în functie de durata aproximativa între marcarile primului si ultimului
porumbel si de marimea corectiei pentru o ora, o jumatate de ora sau un sfert de ora
se aplica corectia definitiva Co;
- în cazul în care la controlul final diferentele citirilor extreme nu depasesc un
plus sau minus doua minute, se aplica tuturor porumbeilor de clasificat numai
corectia initiala a ceasurilor respectiv.
Corectia definitiva, pentru fiecare porumbel, va aparea atât în fisele de
cronometrare cât si într-o coloana a clasamentului porumbeilor.
Diferenta maxima admisa pentru un cronometru la marcarea de control final,
fata de ora oficiala este de 6 minute pentru fiecare 24 de ore pentru ceasurile
mecanice si de 30 secunde pentru ceasurile electronice.
Capitolul XII
Clasamentele concursului
Art.51. Fiecare columbofil trebuie sa fie în posesia corectiilor sale de distanta
stabilita de comisia tehnica a cluburilor calculate prin coordonatele luate cu G.P.S.
Art.52. Clasamentele se întocmesc pentru 20% din porumbeii participanti.
Formula F.C.I. va fi aplicata obligatoriu pentru obtinerea punctajelor de penalitate.
locul în concurs x 1000
P = nr. porumbei angajati
La fiecare concurs se vor întocmi obligatoriu clasamente pe: club, protocol,
judet si lansare.
Art.53. a) Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al crescatorilor, se
întocmesc, folosind un program creat pe calculator, unic în întreaga uniune.
b) Ca date generale, initiale de lucru clasificatorul are nevoie de: ora
exacta pornire ceasuri, timpul de la pornire pâna la lansare, ora de lansare, ora
exacta control final, timp de functionare ceasuri, numar zile de concurs, durata unei
17
zile de concurs, totalul porumbeilor angajati, numar porumbei clasati (maximum 20%
din cei angajati la concurs), numar columbofili participanti.
Art.54. a) Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescânda a
vitezelor medii (metri/minut) calculate cu doua zecimale si pentru maximum 20%
(douazeci) din totalul porumbeilor angajati la concurs.
b) Numarul de porumbei luati în calcul pentru clasamentul unui
concurs va fi numarul total al porumbeilor cumulat din fisele de îmbarcare al
columbofililor participanti la acel concurs.
c) Punctajul penalizat al unui porumbel în clasamentul national se
calculeaza dupa formula de la art. 52, iar pentru olimpiada la categoria I si II se vor
recalcula puncajele de penalizare la porumbei dupa formula FCI:
(porumbei clasati – locul în clasament + 1) x 100 / porumbei clasati.
Mentionam ca pentru toate categoriile FCI mai putin maraton international
numarul de la numitor nu va depasi 5000.
d) Cluburile OBLIGATORIU vor calcula folosind formula FCI punctajele
penalizante pentru primii trei porumbei ai clubului la categoriile prevazute în vederea
stabilirii propunerilor celor mai buni porumbei, conform protocolului cu UFCR, pentru
a face parte din lotul olimpic al României.
Art.55. Din clasamentul concursului trebuie sa rezulte:
? numarul concursului, ora de lansare, localitatea de lansare din procesul verbal
tiparit (1 + 2) inclusiv anexa cu diagrama masinii, numarul porumbeilor
participanti la concurs pe cluburi;
? distantele de la locul de lansare la crescatoriile de sosire ale porumbeilor
(masurate prin G.P.S.);
? numarul porumbeilor clasificati, 20% din cei angajati în concurs;
? numarul columbofililor participanti si punctajul fiecaruia;
? ziua, ora, minutul si secunda primului si ultimului porumbel sosit în concurs;
? timpul (în minute) corectat al fiecarui porumbel;
? locul fiecarui porumbel în clasament în ordinea descrescânda a vitezei de zbor
(m./minut);
? numele si prenumele si clubul columbofil careia îi apartine fiecare porumbel din
clasament;
? matricolul, contingentul fiecarui porumbel;
? sexul porumbelului;
? viteza medie (m/min.) a fiecarui porumbel din clasament;
? punctajul fiecarui porumbel.
Art.56. Dupa fiecare concurs cluburile sunt obligate ca în termen de
maximum 7 zile de la data desigilarii sa afiseze la loc vizibil un exemplar a
clasamentelor concursului. Contestatiile, în cazul unor greseli de calcul,
dactilografiere sau omisiune, se iau in considerare daca au fost adresate, în scris, în
termen de maximum 5 zile de la data aflarii rezultatelor. Raspunsurile, în scris, ale
clasificatorului sau a comisiei tehnic-sportive organizatoare la contestatiile
columbofililor, vis a vis de clasamente, este obligatorie. Dupa eventualele corecturi,
18
clasamentele vor fi semnate de presedinte si responsabilul comisiei tebnic-sportive
organizatoare.
Capitolul XIII
Dosarul final al concursului
Art.57. Actele concursului vor fi depuse, obligatoriu într-un dosar (sau
dosare) cu sina.
Dosarul final al concursului va cuprinde urmatoarele:
- clasamentele porumbeilor si columbofililor, semnate si stampilate corespunzator;
- procesul verbal de lansare;
- diagrama mijlocului de transport;
- certificatul sanitar veterinar vizat de medicii de vama - când e cazul;
- procesul verbal de sigilare/de desigilare ceasuri – la toate categoriile (conform
Anexei nr. 3)
- alte procese verbale si acte tinând de concursul respectiv, posibil abateri si
sanctiuni;
- fisele de cronometrare colectiva, în ordine alfabetica, completate corespunzator si
fara stersaturi.
- benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate) fiecare la fisa de care
apartine, pentru a facilita verificarea.
- adresa si numarul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legatura.
Art.58. Dupa fiecare concurs organizatorii sunt obligati în termen de 30 zile sa
transmita la omologatorii desemnati dosarul concursului, dar nu mai târziu de 7 zile
dupa primul fond (primele dosare ale concursurilor) pentru concursurile organizate
înaintea concursului de fond, iar restul dosarelor concursurilor, pâna la 01.09..
Art.59. a) Omologatorul are obligatia de a aplica întocmai prezentul RNS
documentatiilor concursurilor. În cazul depistarii unor abateri neintentionate,
omologatorul are dreptul sa ia legatura cu comisia tehnic-sportiva a clubului pentru
remedierea erorilor.
b) La sfârsitul anului competitional, sfârsitul lunii septembrie (pentru
maturi si yearlingi) si sfârsitul lunii octombrie (pentru pui), omologatorii vor trimite în
scris si verbal, membrilor CNS despre cele constatate cu ocazia verificarilor,
omologarii sau neomologarii de dosare finale, motivele tinând de aceste hotarâri.
Membrii CNS iau la cunostinta si voteaza în consecinta.
Capitolul XIV
Rezultate centralizate
Art.60. Odata primite clasamentele validate, comisia tehnic-sportiva al
fiecarei club va trece, imediat, la centralizarea datelor, urmarind porumbeii si
columbofilii care vor realiza baremurile nationale conform art. 71 al RNS.
Centralizarea finala a rezultatelor la:
1) concursurile cu porumbei clasa sport se fac pe anul respectiv si pe ultimii 2,3,4,5
ani (palmares), pe categorii de concursuri, atât la nivel de porumbei - campionatul
porumbeilor (Maruri+yearlingi, yearlingi si pui) cât si la nivel de columbofili -
campionatul columbofililor.
2) concursurile cu porumbei clasa standard se face în conformitate cu art. 5 al. b
19
Art.61. Expozitiile Nationale ale U.C.P.R. se organizeaza de catre C.N.S. cu
avizul Vicepresedintelui cu probleme tehnice–sportive.
La Expozitiile Nationale pot participa:
- Porumbeii care au îndeplinit normele palmares 2,3,4,5 ani de participare la
Expozitie;
- Porumbeii care au îndeplinit norma de participare la Expozitie în anul respectiv
(1/2 din N.O.);
În functie de capacitatea salii, la Expozitiile Nationale mai pot participa:
- Cei mai bine clasati porumbei la concursurile Derby, organizate de U.C.P.R.
(peste 900 km) si pui (peste 400 km);
- Porumbeii ai unor cluburi sau asociatii care nu fac parte din U.C.P.R. în calitate
de invitati.
Toti porumbeii participanti vor fi anuntati organizatorilor cu cel putin 30 zile
înaintea deschiderii si vor fi trecuti în Catalogul Expozitiei la categoriile la care sunt
expusi.
Prezentarea la Expozitie a porumbeilor comunicati este OBLIGATORIE.
COMUNICAREA porumbelului si NEPREZENTAREA acestuia atrage dupa sine,
EXCLUDEREA columbofilului de la participarea cu porumbeii sai la expozitia
urmatoare si neselectionarea porumbeilor sai în lotul U.C.P.R., chiar daca întrunesc
punctajele necesare.
Toti porumbeii vor primi diplome de participare pentru categoria la care au
fost prezentati cu specificarea locului ocupat în Expozitie.
Pe diplomele acordate invitatilor se va face specificarea: Participant la
Expozitia Nationala a U.C.P.R. în calitate de INVITAT.
Primii 7 porumbei la fiecare categorie, cu N.O. împlinita (palmares) vor fi
selectionati în lotul national U.C.P.R. La fiecare categorie 6 porumbei + 1 rezerva.
Lotul national se selectioneaza numai dintre porumbeii participanti la Expozitia
Nationala.
Lotul national al U.C.P.R., va fi trecut în Catalogul Expozitiei, înaintea
clasamentelor nationale.
Porumbeii din lotul national primesc diplome cu inscriptia „LOTUL NATIONAL
U.C.P.R.”
Primii trei porumbei de la fiecare categorie, vor primi din partea U.C.P.R., cupe
cu inscriptionarea locului si categoriei, la care a fost prezentat în expozitie.
Cu avizul C.N.S., cluburile pot organiza Expozitii locale sau judetene si pot
acorda premii porumbeilor expusi.
Porumbeii prezentati în Expozitia Nationala nu pot fi ridicati decât dupa ora
oficiala prevazuta pentru închiderea Expozitiei. Nici un motiv nu poate fi prezentat
pentru încalcarea acestei prevederi.
Art.62. U.C.P.R. prin C.N.S sub îndrumarea Vicepresedintelui tehnic – sportiv
si comitetelor sportive ale cluburilor organizeaza anual:
A – Campionate de cluburi;
B – Campionate nationale U.C.P.R..
Art.63. Atât campionatele de cluburi, cât si campionatele nationale vor fi
organizate pentru:
I – Porumbei clasa sport
II – Columbofili (pentru 2 din primii 5 marcati) la toate categoriile
20
III – Sectiunea laureat
IV – Clasamentul Cluburilor
V – Porumbei clasa standard
Art.64. Campionatele de cluburi si nationale, atât pentru porumbei cât si
pentru columbofili se organizeaza pentru rezultatele pe un an, cât si pentru
rezultatele din ultimii 2,3,4,5 ani.
Rezultatele pentru un an reprezinta în principiu ½ din normele olimpice ale
fiecarei categorii.
Rezultatele pentru palmares reprezinta norma+..+norma realizata anual.
A. Campionatele de cluburi.
I. Porumbei clasa sport.
Art.65. Pentru întocmirea clasamentelor generale, în campionatul cluburilor,
acestea vor folosi punctajele obtinute în concursuri, numai din clasamentul întocmit
pentru clubul respectiv.
Clubul columbofil profesionist este reprezentat în statutul UCPR-ului si
reprezinta asocierea a cel putin 20 columbofili care au domiciliul în aceeasi localitate
sau din mai multe localitati dislocate la distante unanim acceptate de cei care se
asociaza.
Transferul unui membru columbofil de la un club la altul, poate fi facut numai
între doua sezoane competitionale, sezon zbor maturi si sezon zbor pui, în baza
cererii de transfer care va purta acordul ambelor cluburi.
În vederea asigurarii unui numar corespunzator de membri si porumbei,
cluburile, numai în situatiile în care nu mai pot îmbarca si nu pot întocmi clasamente,
pot participa la alte centre de îmbarcare din zona cu respectarea conditiilor impuse
pentru îmbarcare (conform art. 15) si efectuarea clasamentelor (conform art. 5)
Art.66. Categoriile pentru care cluburile întocmesc clasamente generale
proprii sunt cele stabilite de F.C.I. cât si cele adoptate de A.G. al U.C.P.R. în sedinta
din 27.02.2010.
II Columbofili
Art.67. Clasamentele columbofililor se vor întocmi pentru aceleasi categorii
prevazute pentru porumbei cu respectarea acelorasi prevederi privind distantele,
numarul de porumbei si numarul crescatorilor participanti.
Punctajul de penalitate al crescatorului la fiecare concurs rezulta din
însumarea punctelor obtinute de cei mai bine clasati 2 porumbei din primii 5 trecuti
în fisa de cronometrare si care reprezinta echipa crescatorului la concursul respectiv.
Aceasta prevedere este valabila pentru toate concursurile indiferent de
categorie.
B. CAMPIONATELE NATIONALE U.C.P.R.
I. Porumbei clasa SPORT
Art.68. Punctajele optime ale porumbeilor pentru întocmirea clasamentelor
nationale la toate categoriile, vor fi obtinute prin însumarea punctelor de penalizare
realizate în:
a) clasamentele întocmite pe club;
21
b) clasamentele întocmite pentru mai multe cluburi asociate (protocol) cu
respectarea prevederilor Art. 6 lit. c;
c) clasamentele întocmite pentru toti porumbeii din acelasi judet, lansati din
acelasi loc si la aceeasi ora, din una sau mai multe masini, este obligatoriu
un clasament comun.
d) clasamentele întocmite pentru toti porumbeii lansati din acelasi loc si la
aceeasi ora, din una sau mai multe masini, este obligatoriu un clasament
comun.
Pentru toate cazurile prevazute mai sus, clasamentele vor fi omologate si vor
putea fi luate în calcul, numai cu respectarea stricta a normelor F.C.I., astfel:
- la toate concursurile numarul crescatorilor participanti va fi de cel putin 20,
iar numarul de porumbei va fi cel putin 250 pentru concursurile din categoriile
I si II si cel putin 150 pentru cele din categoriile III, VI.
- sunt de asemenea obligatorii prevederile privind numarul de concursuri si
norma de kilometri la fiecare categorie.
Fiecare club va încheia înaintea sezonului de zbor obligatoriu o
întelegere (protocol).
Aceste întelegeri vor fi date odata cu planurile de zbor si vor fi avizate
de catre CNS.
II. Pentru crescatori
Art.69. a)Clasamentele crescatorilor vor fi întocmite, la fiecare categorie
prevazuta de F.C.I. prin însumarea punctajelor din clasamentele crescatorilor care
vor cuprinde obligatoriu:
- numele si prenumele crescatorului;
- numarul de porumbei angajati;
- numarul de porumbei marcati în ceasul de concurs;
- numarul de porumbei clasati în concurs;
- numarul de porumbei clasati din echipa de 5;
- punctajul crescatorului (suma punctelor de penalitate a celor mai buni 2
porumbei, din primii 5 înscrisi pe fisa de cronometrare);
- numarul total de columbofili participanti (chiar daca nu au marcat în ceas
sau nu au clasat porumbei);
- numarul total de porumbei participanti conform procesului verbal de
lansare.
b) La calcularea categoriilor pentru crescatori (anexa nr 6.A) se vor lua numai
concursurile zburate pe planul de zbor al clubului. Daca columbofilul participa la alte
concursuri organizate de alti organizatori, rezultatele la porumbei pot fi luate în
calculul categoriilor dar nu pot fi luate în calcul rezultatele la crescatori.
Art.70. În functie de posibilitatile financiare ale U.C.P.R., cei mai buni 3
porumbei la fiecare categorie pot fi premiati, cu diplome, cupe sau medalii. În
eventualitatea ca acest lucru este posibil, premierea campionatului national se va
face în cadrul organizat, cu ocazia Expozitiei Nationale a U.C.P.R.
Cluburile Columbofile membre U.C.P.R. au libertatea de a-si premia porumbeii
si columbofilii, dupa norme proprii, acest lucru desfasurându-se într-un cadru
organizat la sediile cluburilor sau la Expozitiile Judetene.
22
Art.71. Categoriile pentru care U.C.P.R. întocmeste clasamentele nationale:
I. Categoria I-a: 100 – 400 km – VITEZA (1 an + Palmares)
- 5 concursuri totalizând minim 900 km în anul respectiv – Maturi +
Yearlingi, pui
II. Categoria a II-a: 300 – 600 km – DEMIFOND (1 an + Palmares)
- 4 concursuri totalizând minim 1.400 km în anul respectiv-
Maturi+Yearlingi, pui
La categoriile I-a si a II-a, se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi - 1 an
- yearlingi - 1 an
- pui - 1 an
- maturi + yearlingi - N.O. 2 ani (palmares)
- yearlingi - N.O. 2 ani (palmares)
- maturi - 3,4,5 ani (palmares)
III. Categoria a III-a peste 500 km (1 an + Palmares)
a) Fond - peste 500 km
- 3 concursuri totalizând minim 1.750 km - în anul respectiv
b) Mare Fond – peste 500 km
- 3 concursuri peste 500 km din care obligatoriu 1 concurs peste 800 km,
însumând minim 2.200 km în anul respectiv
Nota: La categoria III-a, în lotul national vor fi selectionati cei mai buni
porumbei conform punctajului de penalizare realizat la oricare din cele 2 sectiuni ale
acestei categorii.
În cazul în care un porumbel are la calcularea normei cel putin 1
concurs peste 800 km si peste 2200 Km acesta OBLIGATORIU se trece doar la MARE
FOND, iar în cazul în care prin însumarea a trei concursuri se trece de 2200 km dar
nu este nici un concurs peste 800 km aceasta norma de trece doar la FOND.
IV. Categoria a IV-a – GENERAL (1 an + Palmares)
- 6 concursuri totalizând 1.500 km – în anul respectiv
Se vor alege: - 2 concursuri viteza (100 – 400 km)
- 2 concursuri demifond (300 – 600 km)
- 1 concurs Fond (peste 500 km)
- 1 concurs – la alegerea crescatorului
Nota: Pentru palmares trebuie realizate anual cele 6 tipuri de concursuri în
fiecare an. Palmares 2 ani =12 concursuri; 3 ani = 18 concursuri....
La categoriile III si IV se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi – 1 an
- yearlingi – 1 an
- pui – 1 an
- maturi + yearlingi – N.O. 2 ani – palmares
- yearlingi – N.O. 2 ani – palmares
- maturi – 3,4,5 ani (palmares)
23
V. Categoria a V-a – MARATON – F.C.I.
- 4 concursuri peste 700 km, organizate în ultimii 2 ani care sa totalizeze cel
putin 3200 km. La toate cele 4 concursuri numarul porumbeilor angajati va fi
cel putin 250, iar numarul columbofililor participanti, cel putin 50.
Pentru Olimpiada se va lua în calcul norma de la FCI pentru anul în curs.
Nota: Pentru categoria Maraton F.C.I. se poate lua si o singura etapa din anul
anterior.
VI. Categoria AS • maraton – 1 an
Aceasta categorie este realizata prin însumarea punctelor de penalitate la 2
concursuri peste 800 km realizate în anul respectiv.
La categoria VI se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi – 1 an
- yearlingi – 1 an
- pui – 1 an
VII. Categoria – AS – (1 an + Palmares)
- Din numarul total de clasari, se aleg 8 clasari care însumate sa faca 3.000
km – în anul respectiv.
Clasamentul se va realiza dupa numarul de clasari realizate. La numarul egal
de clasari, punctajul realizat va face diferenta.
OBLIGATORIU în cele 8 clasari se va lua la an o etapa de fond.
La categoria VII se întocmesc clasamente pentru:
- maturi + yearlingi – 1 an
- yearlingi – 1 an
- pui – 1 an
- maturi + yearlingi – 2 ani – palmares
- yearlingi – 2 ani – palmares
- maturi – 3,4,5 ani (palmares)
Nota: Pentru pui sunt aceleasi norme de km si numar de concursuri ca la
maturi, pentru realizarea tuturor categoriilor.
MODIFICARE IMPORTANTA LA CALCULUL PALMARESELOR
Nota: PentruAlbumul selectat nu contine nici o poza.
Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.